a

فیسبوک

توئیتر

کپی رایت 2019 ثبت رسام.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

021-88559713

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست و برای اخذ آن چه شرایطی لازم است ؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت بپردازد. بنابراین هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد. البته در صورتی که کلیه شرایط  اخذ آن مهیا باشد .
افراد می توانند پس از گذراندن مراحل لازم ( شرکت در کلاس های آموزشی ) و تکمیل مدارک در صورت داشتن شرایط لازم اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.
کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی به قرار ذیل است :

الف ) اشخاص حقیقی
۱- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
۲- داشتن محل کسب
۳- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
۴- داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
۵- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
۶- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
۷- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
۸- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
۹- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی
۱۰- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی:

۱ .اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ
دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ) برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت
شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.
۲ .اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس می
باشد.
۳ .فرم دال  تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی
۴ .اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگانی در
سال جاری به آدرس متقاضی.
۵ -اصل کارت ملی ) در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از
تمامی صفحات الزامی میباشد.
۱ -اسکن و بارگذاری عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید 
۷ -اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات  ICT  ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک
فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .
۸ -اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۹ -داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۰-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ
افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط الزم برابر
بند ۱ و یکی از شرایط مندرج در بندهای ۲ الی ۸ شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت متقاضیان که در همین
قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است.
ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار آدرس اظهارنامه.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار آدرس اظهارنامه.
ج- اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار آدرس
اظهارنامه 
۱۱-مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه
کسب مشمول این بند نمی گردند.
۱۲-ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه
تذکر ۱ :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲ :ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است
تذکر ۳ :حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.
تذکر ۴ :حضور متقاضی در کالسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می
باشد.
تذکر ۵ :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر ۱ :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعات ثبت نامی از طریق سایت
این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در
چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کاال محدودیتی وجود ندارد .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی
۱ .فرم دال ) تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی
۲ .ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .
۳ .اصل کارت ملی .
۴ .اسکن و بارگذاری عکس  تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید 
۵ .اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن تمدید کارت
بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج درکارت بازرگانی.
۱ .اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۰۹و۰۱و۰۲ و ۰۳ واصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص
مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است .
۷ .در صورت تغییر محل عالوه بر ارائه یک برگ اظهار نامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها، ارائه یکی از
مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار آدرس اظهار نامه.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار آدرس اظهار نامه .
ج- اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کارآدرس
اظهارنامه .
۸ .اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای
پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند
۰ .درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد عالوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز
الزامی است :
الف -اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری  فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس
می باشد .
.
ب- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با
تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط الزم
برابر بند ۱ و یکی از شرایط مندرج در بندهای ۲ الی ۸ شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت متقاضیان که در همین
قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است.
ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه  مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط
اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات  ICT  ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک
فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .
تذکر ۱ :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲ :در مراحل برابراصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی یا نماینده قانونی او
الزامی است.
تذکر ۳ :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر۴ :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعات ثبت نامی از طریق سایت
این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در
چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کاال محدودیتی وجود ندارد .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی
۱ -اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ
دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت
شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.
۲ -در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه
رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه
یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
۳ -اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس می
باشد.
۴ -فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی
۵ -اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگانی در
سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت.
۱ -روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و
واردات کاال باشد.
۷ -اصل کارت ملی مدیرعامل  در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر
شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.
۸ -اسکن و بارگذاری عکس  تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید 
۹ -اصل مدرک تحصیلی معتبر  حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطالعات و
ارتباطات  ICT  ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می
باشند .
۱۱-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۱۱ -داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۲-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با
تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط
الزم برابر بند ۱ و یکی از شرایط مندرج در بندهای ۲ الی ۸ شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت متقاضیان که
در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است .
۱۳ -ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی چنانچه
مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد.
۱۴ -اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی عالوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷و ۱۱ ملزم به ارائه
تایید صالحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.
۱۵ -مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی )صنوف تولیدی دارای پروانه کسب
مشمول این بند نمی گردند
۱۱-کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی
جدید پس از صدور.
تذکر ۱ :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲ :ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر ۳ :حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
تذکر۴ :حضور مدیرعامل در کالسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
تذکر ۵ :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر ۱ : :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق
دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته
های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد  امکان تغییر آن پس از صدور کارت
میسر نخواهد بود.

 جهت اخذ هرگونه راهنمایی و مشاوره رایگان قبل اخذ کارت بازرگانی با موسسه ثبتی و حقوقی رسام تماس حاصل فرمایید.