a

فیسبوک

توئیتر

کپی رایت 2019 ثبت رسام.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

021-88559713

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست

تعریف شرکت به زبان ساده :

شرکت همانطور که از نامش پیداست از خانواده کلماتی مانند شراکت و شریک می باشد. به طور کلی شرکت به معنای این است که اشخاصی (از ۲ نفر به بالا) جمع شوند و مجموعه ای را با هم تشکیل دهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند، نفعی ببرند و پس از کسر هزینه های انجام گرفته، سود باقیمانده را بین اعضای شرکت تقسیم کنند.

شرکت ها کلا به ۲ دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند

الف ) شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت  پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. خود دسته شرکت های تجاری به ۷ شاخه زیر تقسیم بندی می شوند که ما آن ها اصطلاحا به عنوان نوع شرکت می شناسیم

الف – ۱ –  شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)

الف – ۲ – شرکت با مسئولیت محدود

الف – ۳ –  شرکت تضامنی

الف – ۴ – شرکت مختلط غیر سهامی

الف – ۵ – شرکت مختلط سهامی

الف – ۶ – شرکت نسبی

الف – ۷ –  شرکت تعاونی تولید و مصرف

ب ) شرکت های مدنی

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

از معروف ترین نوع شرکت هایی که بیشتر به گوشمان می خورد موارد زیر هستند

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می کنند.

شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۳ نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال خورشیدی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد).

شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند.

عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا  عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت ۱۵ سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

و بد نیست مفاهیم شرکت های زیر را نیز بدانیم :

شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف  هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل ۷ نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي با مسئولیت محدود

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷ -اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹ -دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰ -اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی خاص:

۱-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
۴-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل ۳۵ %سرمایه) همراه با فیش واریزي
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
۷-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده
۱۰-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی عام:

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی ):

۱-دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
۲-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
۳-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
۴-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین
۵-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵ %از ۲۰ %سرمایه تعهد شده)
۶-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۷-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
۸-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي مربوطه

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهاي سهامی عام):

۱-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
۲-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه هاي کثیرالانتشار
۳-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۴-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵ %سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدي باشد،
ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستري الزامی است)
۵-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مدارك جهت ثبت شرکتهاي با مسئولیت محدود:

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷ -اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹ -دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰ -اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي تضامنی:

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸ -دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي نسبی:

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷ -اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸ -دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰ -اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي موسسات غیرتجاري:

۱-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي
۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۵-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین و مدیران
۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده
۸-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي تعاونی:

۱-سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
۲-دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی
۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۴-دو نسخه تقاضانامه تعاونی
۵-دو نسخه شرکتنامه تعاونی
۶-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي
۷-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل ۳۵ %سرمایه)
۸-اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه ۹-تصویر برابر با اصل مدارك احراز اعضاء هیأت مدیره(شناسنامه و کارت ملی)

جهت دریافت هرگونه مشاوره رایگان در جهت ثبت شرکت با ما در تماس باشید.